Demolisyon sa Tabing-Dagat

Pagpapas sa Kasinatian sa Reclamation Area sa Siyudad sa Iligan

  • Delfin H Mundala, Jr University of the Philippines Diliman

Abstract

Naila sa kadaghanan ang Tabing-Dagat nga imnanan adtuanan sa mga lalaking hinginom, dili lang basta inom pakapinan pud og hapyod sa bugnaw nga basiyo sa softdrinks. Apan kung balikan nato ang dekada ‘90 dili Tabing-Dagat ang pangalan niining lugara kundili Reclamation Area. Nahimutang kini sa luyo sa Wet Market duol sa karaang Gaisano dapit sa Halang-halangan. Sa akong mahinumduman puro gyod mga kan-anan diha, anaa ang Rebleza, Hingco (tindahan sa akong lola ug lolo), Barinan, Green Leaves, Larayos, ug Five Star. Atong tuiga duha pa lang ka imnanan ang makit-an, ang Five Star ug ambot unsa tong usa nakalimot ko. Bibo pa kaayo ang dapit atbang sa daang Gaisano kay naa man diha ang Bagsakan, terminal sa Balo-i, Ditucalan ug Marawi nga karon baligyaanan na og mga kawayan nga lingkuran ug lamesa. Ang mga bata sa Reclamation puro mga anak, pagumangkon, apo ug paryente sa mga namaligyaay dihang dapita. Buot pasabot, magkailhanay ra ang mga bata. Bibo kaayo, labaw na tong pagsugod sa Wet Market, mao pay pagtisting sa perting kusugang tubig sa gripo dayong padidit sa tiles nga puti pa kaayo.

Published
2019-07-18
Section
Literary Works